Hvad støtter Danskernes Lykke?

Foreningens formål er defineret i vedtægternes § 3:

Danskernes Lykke skal fungere som en almenvelgørende og almennyttig forening, der skal uddele økonomisk støtte, herunder legater, hædersgaver, kost og logi, til danske fysiske og juridiske personer, der:

1) Har givet anledning til forbedring eller bevarelse af danskernes lykke, hvorved forstås følelse af dyb glæde over og stor tilfredshed med den livssituation en eller flere danskere befinder sig i, eller

2) Er blevet udsat for overgreb herunder angreb på liv, helbred, velfærd, ære eller fred fra antidemokratiske kræfter eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis, eller

3) Har udvist mod, viljestyrke, eller næstekærlighed i ord eller handling med den hensigt at beskytte en eller flere danskeres liv, helbred, velfærd, ære eller fred mod antidemokratiske kræfter eller mod personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis, eller

4) Under betydelig risiko for eget liv, helbred, velfærd, ære eller fred har kæmpet for danskernes lykke eller for bevarelsen af demokratiet eller forsamlings- eller ytringsfriheden mod antidemokratiske kræfter eller mod personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.

Som alternativ til økonomisk støtte kan foreningen vælge at yde lån.

Såfremt en fysisk person er afgået ved døden, kan støtten gives til de efterladte.

[Stk. 2 til 4 udeladt]

Stk. 5
Danskernes Lykke kan foretage enhver handling, der sigter på at bevare eller opretholde danskernes lykke, herunder skabelse af fællesskaber, mødesteder eller sammenslutninger, gennemførelse af undervisning eller kursusvirksomhed og tilbud om kost og logi til personer, der oplever trange kår grundet overgreb herunder angreb på liv, helbred, velfærd, ære eller fred fra antidemokratiske kræfter eller fra personer, der bekender sig til en udemokratisk levevis.

[Stk. 6 udeladt]

Du er velkommen til at hente og læse vores samlede vedtægter.